Procedure dobivanja dozvole za korištenje javnih površina i prostora

Upute za Lazarete

Postupak organizacije događanja na javnim površinama grada Dubrovnika

Prilog 1. primjer dopisa UO za gospodarenje gradskom imovinom

Prilog 2. Zahtjev za odobrenje prometovanja pjesackim zonama

Prilog 3. ZAMP Obrazac za prijavu priredbe

Prilog 4. ZAMP Obrazac za prihod i troskove

Prilog 5. ZAMP Popis izvedenih djela